Thursday, July 16, 2020

Tag: Efe Okedi

RAS KIMONO’S WIFE, EFE OKEDI JOINS THE LATE RAGGAE LEGEND

Ras Kimono’s Wife, Efe Okedi Joins The Late Reggae Legend Efemena Okedi, the wife of late veteran Reggae singer; Ras Kimono died yesterday, Sunday the 23rd of...

LATEST UPDATES